Dil ve Konuşma Terapisi

Programın Amacı:Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ile bozukluklarının önlenmesi, tespiti, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunu sağlayarak, sağlıklı, hasta veya özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması için mesleğini en yetkin biçimde sunabilen, bilimsel gelişmeleri ve ileri teknolojiyi yakından izleyip deneyimleriyle bütünleştiren, mesleki etik ve değerleri bilen, işbirliğine yatkın, kendi bilim alanında yetişmiş nitelikli dil ve konuşma terapisti yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Dil ve Konuşma Terapisi bölümü hem teorik hem klinik eğitim içermektedir. Teorik dersleri takiben uygulamalı klinik çalışmalar yapılmaktadır.Bölümde okutulan derslerin bazıları;İnsan Anatomisi, İnsan Fizyolojisi, Dil ve Konuşma Terapistleri için Dilbilim, Temel Fizik ve Ses Fiziği, Çocuk Sağlığı ve Nörolojisi, Sağlık Sistemi ve Mevzuatı,Kognitif Nörobilime Giriş, Rehabilitasyonun Temel İlkeleri, Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları, Halk Sağlığı, Sağlıkta İlkyardım, Akıcılık Bozuklukları ve Kuramları, Konuşma Sesi Bozuklukları.

Gereken Nitelikler:Öğrenci, kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak farklı disiplinlerdeki uzmanlarla ortak çalışma yapabilmelidir. Bilimsel yöntem ve teknikleri inceleyebilmeli ve bu teknikleri kullanarak araştırma yapabilmelidir. Elde ettiği verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmelidir. Müdahale sürecinde gerekli olan teknik donanımı, cihazları ve araçları kullanarak dil ve konuşma işlevlerinin değerlendirmesini yapabilmelidir. Dil ve Konuşma Bozukluğu olan bireylerin ailelerine, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi vererek aile danışmanlığı yapabilmelidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler : Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.

Çalışma Alanları:” Hastaneler (Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneleri, Askeri hastaneler), Sağlık Ocakları, Yaşlı bakımevleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Resmi veya Özel Eğitim Merkezleri vb. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Araştırma Merkezleri vb, Üniversitelerde akademisyen olabilirler. Kendi merkez/kliniklerini açabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx