İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 yıllığına EDS kurulması ve işletilmesi işini ihaleye veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması ve işletilmesi işini 7 yıllığına ihaleye verecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Büyükşehir Belediyesi,  kendi mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin, EDS Komisyon Raporunda ve KMZ dosyalarında belirtilen 15 noktada ortalama hız ihlal tespit sistemi, 177 noktada kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulması, verilerin Fiber Optik veri transfer yoluyla EDS merkezine aktarılması ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nce kullanılması için Emniyet Genel Müdürlüğü birimine teslimi ve  Emniyet Genel Müdürlüğü’nde sistemin devreye alınması için 7 yıl süre ile ihaleye çıktı.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif (eksiltme) usulü ile yapılacak.  Sözleşme süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere yükleniciye ait olacak. 

İhale konusu iş; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan aylık
trafik ihlalleri listesindeki, trafik idari para cezaları toplamının yüzde 30’u oranındaki tutarı olan
hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yapılacak. İsteklinin
teklif bedeli belediyeye aktarılacak aylık yüzde 30’luk hasılat payı (yaklaşık maliyet ödemesi
tamamlandıktan sonraki yüzde 15’lik hasılat payı) yüzde 100 olarak kabul edilerek KDV dahil yüzde 50 oranı geçmemek şartıyla, en düşük oranı (payı) teklif eden istekliye ihale edilecek.

Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecek.

İhale, 7 Mart günü saat 14.00’te İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda yapılacak.

Söz konusu işin yaklaşık yatırım maliyeti 1.328.005.454,00 TL + KDV olarak belirlendi. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx